Zo superitendenta sa stal zborový farár

Brat Dušan Tillinger , doterajší superitendent ECAV v ČR , je podľa medializovaných správ už inštalovaný za zborového farára v cirkevnom zbore Christ Evangelical Lutheran Church Aurora, Ontario ,Kanada. Cirkevný zbor je súčasťou Lutheran Church Canada, ktorá patrí do rodiny cirkví spriaznených s Misurskou synodou . Inštalácia sa udiala ešte 6. februára t.r. popoludní.O účastníkoch sa zmieňuje informácia D.Tótha v ostatnom čísle EPST. A tak naši bratia a sestry v ČR zostali opustení. Vyhľadal som ich webovú stránku, zatiaľ je tam stále vedený ako superintendent, ale poverenou farárkou zboru je s. Jana Gregerová. Prajeme našim sestrám a bratom v ČR ,aby čoskoro dostali nového vrchného pastiera cirkvi. Br. Tillingerovi ,aby sa na novom pracovisku, mieste, štáte, kontinente a novej lut. cirkvi čo najskôr aklimatizoval a uplatnil svoje hrivny pre službu tamojších ľudí.

Komentáre k “Zo superitendenta sa stal zborový farár

  1. tabak

     še stal z toho super -intendanta  obyčajny  farar, lebo odišiel do Kanady.

        Keby še bul vratil, tuto bližše, na Vychod,  mohol byt  biskupom eme ritnym a kaplánkom napr. v Hanušovcoch. Dufajme, že nebude v tej luteranskej Aurore  štrilac, jako toten oný , šalený Vlado. 

Komentovať