Tie hodiny neboli zbytočné!

1. júna sa mi v podvečer podarilo vrátiť zo Senca včaššie, ako som myslel. Hoci s malým omeškaním na začiatku prenosu otváracích služieb Božích z Kirchentagu Práve tam bola scénka -pantomíma k téme "Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.". V závere herec oboril sa na sochu byhyne a zničil ju. Celé bohoslužby prebiehali na brehu rieky Labe. Prítomné boli tisícky ľudí z Nemecka, ale i zo zahraničia. Na službách Božích vystupovali spojené dychové kapely a iné moderné súbory. Osobitne ma zaujala spevácka skupina dorastencov. V asi 20-člennom súbore mi radosť spôsobil mladší chlapec ázijského pôvodu, ktorý všetky piesne spieval naspamäť, ale...

Bohoslužby v STV so škrabancami

V nedeľu 19. septembra t.r. sme na Dvojke mohli sledovať priamy prenos služieb Božích z cz Liptovský Mikuláš, kde sa cez víkend konali celocirkevné spomienkové oslavy troch významných mužov minulého storočia: Setona Watsona,B. Bjoernsona a Jura Janošku. Títo sa zaslúžili významnou mierou o spravodlivosť v postavení nášho slovenského národa. Biskup Janoška okrem toho bol význačným duchovným vodcom, spisovateľom a redaktorom. R. 1910 začal vydávať Evanjelický posol spod Tatier. Jeho storočnica bola tiež súčasťou obsahu bohoslužieb. Texty, modlitby, básne , kázeň a príhovory mali dôstojnú úroveň v obsahu i podaní. Rušivými prvkami však boli mikrofóny, ktoré na začiatku prenosu pískali, praskali a...