Bohoslužby v STV so škrabancami

V nedeľu 19. septembra t.r. sme na Dvojke mohli sledovať priamy prenos služieb Božích z cz Liptovský Mikuláš, kde sa cez víkend konali celocirkevné spomienkové oslavy troch významných mužov minulého storočia: Setona Watsona,B. Bjoernsona a Jura Janošku. Títo sa zaslúžili významnou mierou o spravodlivosť v postavení nášho slovenského národa. Biskup Janoška okrem toho bol význačným duchovným vodcom, spisovateľom a redaktorom. R. 1910 začal vydávať Evanjelický posol spod Tatier. Jeho storočnica bola tiež súčasťou obsahu bohoslužieb. Texty, modlitby, básne , kázeň a príhovory mali dôstojnú úroveň v obsahu i podaní. Rušivými prvkami však boli mikrofóny, ktoré na začiatku prenosu pískali, praskali a vrčali, pri záverečnej reči br. biskupa Klátika dokonca mlčali. Podobne sa chovali kamery, keď často blúdili bezcieľne po chrámovej lodi a neladili obrazom so zvukom. Veľký trapas bol po záverečnej liturgii, keď p. skladateľ V.Kubička začal hrať keyboarde.Po dohre bolo dlhé trápne ticho, organistka nevedela,či má začať hrať poslednú pieseň. No… jednoducho trapas. V kostole mi chýbala stredná generácia, mládež a dorast, najmä z miestnej ev. cirkevnej školy,ktorá nesie meno Jura Janošku a ev. gymnázia J.Tranovského. Chýbala ich prezentácia spevom,či iným programom. Chýbal aj spev zborového spevokolu!! Ich nenahradil ani kvalitný sólový spev profesionálneho speváka. A tak sláva všetkým šľachetným mužom i ženám minulosti. Srdečná vďaka všetkým zodpovedným a poctivo sa pripraveným účinkujúcim , hanba však tým opačným.

P.s. V úvode vysielania TV sme videli krásne zvonka vynovený Boží chrám. Pre mňa bolo šokujúce to, že kostol je vymaľovaný vo vatikánskych štátnych farbách: bielej a žltej. Mal by to byť znak ekumenizmu alebo snaha o oklamanie náhodných turistov a návštevníkov Mikuláša, ktorí sú katolíci, aby prišli do tohto chrámu a zaplnili tak prázdne lavice? !!

Komentáre k “Bohoslužby v STV so škrabancami

  1. janjuras

    Že vraj trafená hus zagága. Tak gágam, ako spoluautor programu služieb Božích. Vďaka aj za kritický pohľad na program SB, lebo doteraz sme dostali desiatky bezvýhradne pozitívnych ohlasov. Ku technike sa nebudem vyjadrovať, tá trápila aj nás, v kostole.

    Záverečný "trapas" bol spôsobený tým, že sa zrazu vyskytlo priveľa "režisérov", ktorí siahali, dokonca aj počas SB (!) do dohodnutého programu, pričom nešťastní účinkujúci nedostali zmenené informácie (dokonca prostredníctvom SMS!!!). Mimochodom na klavíri hral skladateľ Igor Bázlik.

    Vaše vyjadrenie "hanba však tým opačným" považujem za zbytočne veľmi silné, dehonestujúce Vaše ináč objektívne hodnotenie služieb Božích a ich prenosu.

Komentovať