Sviatok Vstúpenie Pána na nebo

Dnes je 13. máj 2010. Hoci v sekulárnych kalendároch je tento deň označený ako pracovný, kresťania ho slávia ako pamiatku Vstúpenia Pána na nebo. Perikopy pre tento sviatok sú: Sk. 1,3-11 Ev. Lk 24,44-53. Prinášame preklad úvahy na tento deň z nemeckej príručky pobožností na každý deň Feste Burg 2010.Autorom je ev. farár Guenther Grigoleit, Holzminden. V mnohých cirkevných zboroch je zvykom, že na Vstúpenie po evanjeliu zhášajú veľkonočné sviece. Dôkaz toho, že Kristus teraz už nie je prítomný telesne, ale v Jeho Slove a sviatostiach v cirkvi. Cez tento prostriedok milosti ,tak vraví AV (čl.5) "dáva Boh Svätého Ducha…"Biblické...