Posolstvo SRC ku Svätodušným sviatkom 2010

V utorok 18. mája t.r. vydala SRC v Ženeve Posolstvo ku Svätodušným sviatkom. O.i. v ňom vyzývajú ,aby sa peniaze na atómové zbrane presmerovali pre boj proti hladu a pre obete konfliktov. Takáto "zmena" výdajov na zbrojenie mohla by pomôcť mnohým ľuďom, zdôraznili ôsmi prezidenti SRC, podpísaní pod Vyhlásením. Výroba zbraní hromadného ničenia je útokom na Boží dar života, hovoria prezidenti. Viera, že pokoj možno dosiahnúť iba pomocou zbraní, je falošná.SRC má 349 členských cirkví s okolo 560 miliónmi kresťanov nekatolíckeho vyznania.

(www.ekd.de)

Komentovať