Kristov ruženec

Na stránkach združenia Coena som našiel evanjelickú modlitbu ruženca. Chcem sa s ňou s vami podeliť aj v slovenskej verzii ktorú som sa pokúsil preložiť z tej českej. Občas mi robí problémy sa dlhšie modliť. Aj keď mám takú túžbu, nikdy pri modlitbe nevydržím a myšlienky skĺznu k iným veciam. Ani nemám toľko vlastných slov aby som vládal tak dlho rozprávať. Nie je ruženec tou modlitbou pohanov, ktorí si myslia že veľavravnosťou slov budú spasení? Nazdávam sa že nie. Táto modlitba mi naopak pomáha sústrediť sa na Pána dlhšiu dobu. Samozrejme to nesmie byť len mechanické opakovanie, ale vnímam to...