Hu- hu- hu mor

Ide raz unavený starší muž a premýšľa o živote. Zrazu sa zatiahla obloha a zvučným hlasom prehovorí Boh. -Pretože  ma verne nasleduješ celý život, splním ti jedno prianie. -Muž pohotovo odpovie: -Postav most na Havaj, aby som tam mohol kedykoľvek ísť. -Pán Boh odpovedal: to nie je práve jednoduché prianie. Dokážaš si predstaviť tie piliere siahajúce až na dno Pacifiku? To množstvo ocele a betónu na jeho vybudovanie? Zamysli sa ešte raz a skús vymyslieť niečo jednoduchšie. -Muž sa znovu zamysell a nakoniec hovorí: -Bože, prial by som rozumieť svojej žene. Chcel by som vedieť , ako sa cíti, na čo...