Hu- hu- hu mor

Ide raz unavený starší muž a premýšľa o živote. Zrazu sa zatiahla obloha a zvučným hlasom prehovorí Boh.

-Pretože  ma verne nasleduješ celý život, splním ti jedno prianie.

-Muž pohotovo odpovie:

-Postav most na Havaj, aby som tam mohol kedykoľvek ísť.

-Pán Boh odpovedal: to nie je práve jednoduché prianie. Dokážaš si predstaviť tie piliere siahajúce až na dno Pacifiku? To množstvo ocele a betónu na jeho vybudovanie? Zamysli sa ešte raz a skús vymyslieť niečo jednoduchšie.

-Muž sa znovu zamysell a nakoniec hovorí:

-Bože, prial by som rozumieť svojej žene. Chcel by som vedieť , ako sa cíti, na čo myslí, keď sa so mnou nerozpráva, prečo oplače, čo tým myslí, keď hovorí, že sa nič nedeje a ako môžem svoju ženu urobiť skutočne šťastnú.

-Na to Pán Boh hovorí:

– Chceš na tom moste dva pruhy,alebo štyri?

10 Komentáre k “Hu- hu- hu mor

 1. tabak

   Väzeňský kňaz hovorí gangstrovi:

  -Po vašom prepustení na slobodu by som vám rád pomáhal…

  -Ďakujem pekne, ale ja zo zásady vždy pracujem sám.

  1. tabak

    Zomrel Američan a dostal sa do neba. Začal vychvaľovať prírodné krásy svojej vlasti. Najviac hovoril o Niagare.

   – Veď tá vaša Niagara, to nič nie je!-poznamenal jeden starček.

   – Prečo? Vari ste už videli väčšiu vodu?

   – Videl, synak, videl.

   -Kto ste?

   – Noe.

    

   1. tabak

     V časopise istej náboženskej sekty uverejnili túto výzvu:

    -Blíži sa koniec sveta!

     Už o niekoľko dní, presne 12.septembra zanikne hriešna planéta Zem. Vráťte sa na správnu cestu, kým nie je neskoro!  Príďte medzi nás a zúčasnite sa na našej poslednej modlitbe!

    -Pod touto správou bola ďalšia, napísaná menšími písmenami:

    -O ďalších udalostiach prinesieme podrobné spravodajstvo v ďalšom čísle nášho mesačníka!

    1. tabak

      Klopanie na nebeskú bránu. Svätý Peter zakričí:

     -Čo je?

     -Nie, čo je, ale  kto je, chlapče!

     -Bože! Zase učiteľka!

     1. tabak

      " V roku 2O12 má byť konie sveta. Ak chceš prežiť, príď na Slovensko! Sme o 3O rokov pozadu."

       

     2. tabak

       -Pani učiteľka hovorí v škole žiakom: Milé deti, dnes budeme tvoriť vety tak, aby v nich bolo spojenie:" Pre každý prípad".

        Uvediem príklad: "Keď idem do mesta, pre každý prípad si vezmem peňaženku". A teraz skúste vy!

         Anička hovorí:  " Keď  idem do mesta, pre každý prípad si vezmem dáždnik". – Výborne,  pochopila si.

          Hlási sa aj Beatka: " Keď ideme s mamičkou do mesta, pre každý prípad si vezmeme tašku". –  Dobre Beatka.

          V poslednej lavici sa vytrvalo  hlási Móricko. – Vyvolať ho, nevyvolať? Nakoniec ho pani učiteľka osloví:

        – No tak skús aj  ty.

        – Móricko začne: Farári sa nesmú ženiť…

        – To je síce pravda, Móricko, ale neni tam ten zvrat: pre každý prípad!

      –  Počkajte pani učiteľka, nech to dopoviem: "Farári sa nesmú ženiť, ale  pre každý prípad  majú to, čo všetci chlapi".

     3. tabak

         Jedného dňa ktosi visel v San Francisku z vysokého mosta nad riekou a volal o pomoc. Nablízku bol jeden človek a povedal mu:

      -Už ti idem pomôcť, ale povedz mi ešte, si kresťan, alebo budhista?

      Odpovedal: som kresťan!

      Muž povedal: Tak, to je dobre, to ťa zachránim. Ale povedz mi ešte: Si katolík, alebo protestant?

      Odpovedal. Som protestant.

      Muž povedal. Tak to je naozaj dobre, to ťa zachránim. Ale povedz mi ešte: Si luterán, alebo baptista?

      Povedal: Som baptista.

       Muž na to: Tak, to je dobré, to ťa zachránim. Ale povedz mi ešte:-   Si Pôvodná baptistická cirkev Božia, alebo                                                                                                                             Reformovaná baptistická  cirkev Božia?

      ON: Som Reformovaná baptistická cirkev Božia!

      Muž nato:  tak to je naozaj dobre, to ťa musím zachrániť.   Ale povedz mi ešte:  si Reformovaná  baptistická cirkev Božia                    v roku 1879, alebo Reformovaná baptistická cirkev Božia v roku 1915?

      Visiaci povedal:  Som reformovaná baptistická cirkev Božia v r. 1915!

      Muž, čo ho mohol zachrániť povedal:  Tak zahyň ty heretický bludár!- a postrčil ho z mosta do priepasti.

     4. tabak

       Pán Grosman z tel Avivu sa ustavične ponosuje. Priateľ Kohn sa ho opýta:

      -Keď si nespokojný, prečo sa nevrátiš dos svojej pôvodnej vlasti?

      -Grosman sa zamyslí a odpovie:

      -Lebo som prišiel na to, že zle žiť sa dá najlepšie v Izraeli.      

     5. tabak

       Dvaja cigáni kráčajú po ceste. na križovatke uvidia kríž s Ukrižovaným. Prvý povie:

      – Pochválen buď!

      -Druhý sa opýta: Čo,  Dežo, vari ho poznáš?

      –Jasné! Veď on nám dáva chlieb každodenný!

      -Na to ten druhý: 

      -A čo je vlastne zač? Pekár?

     6. tabak

       Kôň Pejo kopol gazdovu svokru tak silne, že zomrela. Na pohreb prišli všetci zámožnejší gazdovia zo širokého okolia.

      Pán farár s uznaním poznamenal:

      – Ani som nevedel, že vašu pani svokru mali ľudia tak radi!

      -To je inak! – mávol  gazda rukou.-

      -Všetci chceli kúpiť Peja!

Komentovať