Povolanie

….Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midijanského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anijel Hospodinov v ohnivom plameni z prostredku kra: keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale  nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: odbočím z cesty a pozriem si tento veľký zjav, prečo ker nezhorí. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zvolal Boh na neho uprostred kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš! A on odpovedal: Tu som. Potom riekol: nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojiš je svätá pôda…..(2. Moj. 3.1-5)...