Nové verejné knižné miesto so zachránenými knihami na EBF UK

Občianske združenie Domov použitých kníh zriadilo knižné miesto v priestore pri knižnici Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na Bartókovej 8 v Bratislave. V knižnom regáli sú knihy rôznych žánrov pre študentov, pracovníkov fakulty, návštevníkov knižnice, širokú verejnosť. Návštevníci knižného miesta na EBF UK si knihy môžu vziať so sebou a nemusia ich vrátiť. Ide o zachránené knihy, ktoré združenie zhromažďuje od darcov kníh. „Našou snahou je sprístupniť knihy každému čitatelovi, preto sa tešíme, že EBF UK poskytla priestor pre netradičné knižné miesto“ uviedla Ľubica Szabóová Vysocká, jedna zo zakladateľov občianskeho združenia. Dobrovoľníci zo združenia budú knižný regál dopĺňať zachránenými knihami a...

Podporte realizáciu Pomníka Martina Rázusa v Bratislave

Aj za cenu čiastkových úprav na projekte pomníka Martina Rázusa v týchto dňoch získavame postupne potrebné povolenia na jeho realizáciu. Poďakovanie patrí  všetkým, ktorí pri tom pomáhajú. A nie je ich málo!!! Číslo zbierkového účtu: 2621128671/1100. Ďakujeme za podporu! Staňte sa spolumajiteľmi pomníka Martina Rázusa zakúpením dlaždice za 166 € na základe riadnej kúpnej zmluvy!  Voľné dlaždice k 3. júlu 2011: 51 – 74 Čítajte ďalej na www.razus.sk.