Evanjelickí teológovia idú do komunálnej politiky

V sobotu 27. novembra t.r. máme komunálne voľby. Nechcel som veriť vlastným očiam, keď som po prvý raz videl na mestskom portáli Sv. Jura kandidačnú listinu do zastupiteľstva a hneď na prvom mieste s číslom jeden bol náš zborový farár Lˇ. Batka ml. a na ôsmom mieste ďalší obyvateľ Jura, náš teológ, em. biskup J.Filo. Mal som zmiešané pocity. Začal som uvažovať najmä nad otázkou o motívoch, ktoré ich vedú zapojiť sa do komunálnej politiky. No dlho som uvažovať nemusel, keď som so s. dozorkyňou nášho cirkevného zboru prešiel menoslov celej kandidátky a zistili sme, že spomedzi 43 kandidátov sú...