Melódia ticha

PAVOL STANISLAV: Melódia ticha Zoči-voči trojjedinému Tvojmu oku či ustojíme bok po boku v chámovom tichu keď odkrývame pozemskú pýchu V jedinom dome na svete základných potrieb zadarmo rozdáva sa chlieb rozdáva telo ktoré za nás na kríži pnelo znovu odznova rozdáva sa s ním aj krv Kristova Zoči-voči v trojjedinom Tvojom oku zviditeľnení sme bok pri boku ako Tvoji rybári chytáme miesto rýb slová v prameni ticha chytá sa do sietí melódia tichá /Zo zbierky: Melódie každodenné, Vydal Spolok sloveských spisovateľov, Edícia Poézia, str.68/

Prečo M.Luther povedal vo Wormse: Tu stojím, inak nemôžem…

                                           Prečo M. Luther povedal vo Wormsi: “Tu stojím, inak nemôžem…”.      Nemal by byť za týmto nadpisom otáznik? Tento príspevok však nechce byť odpoveďou na otázku. Chce byť skôr vyznaním. Tak, ako celé vystúpenie Dr. M.Luthera na sneme vo Wormsi v r.1521 bolo skutočným vyznaním jeho viery. Vyznaním o poznanej pravde na základe počutého Božieho Slova z Písma Svätého. Nie iba poznania Písma, ale počutia živého Slova Toho, ktorého hľadal, a ktorý prekvapujúco našiel jeho.         ...