Melódia ticha

PAVOL STANISLAV: Melódia ticha

Zoči-voči
trojjedinému
Tvojmu oku
či ustojíme
bok po boku
v chámovom tichu
keď odkrývame
pozemskú pýchu

V jedinom dome na svete
základných potrieb
zadarmo
rozdáva sa chlieb
rozdáva telo
ktoré za nás
na kríži pnelo
znovu odznova
rozdáva sa s ním
aj krv Kristova

Zoči-voči
v trojjedinom
Tvojom oku
zviditeľnení sme
bok pri boku
ako Tvoji rybári
chytáme miesto rýb slová
v prameni ticha
chytá sa do sietí
melódia tichá

/Zo zbierky: Melódie každodenné, Vydal Spolok sloveských spisovateľov, Edícia Poézia, str.68/

Komentovať