O praní špinavej bielizne

Niet nič horšieho, ako keď sa ktosi pokúša zviditeľniť pomocou lákavej témy (cirkev a majetok) v dennej tlači. Takým príkladom v ostatnom čase bol prípad bratislavského zboru s predajom majetku s údajnou stratou. Autorom podnetu pre novinárov bol p. Ján Holčík, em. gen. dozorca ECAV. Samozrejme, že trojpísmenkový denník ,známy svojimi liberálnymi názormi a kozmopolitikou, hneď tomu dal aj patričný titulok, že ev. cirkvi ide o majetok. Na článok reagoval terajší zborový dozorca St. Gajdoš , ktorý sa pokúšal veci dať na správnu mieru. Hneď v úvode priklincoval, že takéto témy nepatria na verejnosť, majú sa riešiť vnútri zboru, či...