Kde hľadať pomoc v chorobe

                        Kde hľadať pomoc v chorobe Svätý Bože, zvestujeme Tvoju chválu, keď môžeme  aj dnes v jednote ducha a viery Tvoje slovo počuť a ním svoj život napraviť. Pe Ježiša Krista nášho Pána pohliadni na nás s láskou a vylieč nás z našich chýb a nedostatkov. Daj nám Ducha Svätého, v sile ktorého dokážeme prmáhať zlo v nás i mimo nás. Popraj nám, aby sme Ťa oslavovali aj novým životom z viery. Amen Mk 9, 17 – 29: “ Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majste, priviedol som k Tebe...