Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší.

         Ajhľa, tvorím nové: už teraz to raší! U nôh Tvojich, je oddych, Kriste, – oddych – ach, naplň pravdou i dnes hruď, a praj nám oddýchnuť… Veď more žitia až sa pení, púť sa nám míňa v tvrdom lopotení. I nám sa ohlás, Pane, hlás, radosťou večnou naplň nás!  Amen  (M.R.) Iz 43, 18 – 19: “Nemyslite na prvotné veci, a o pradávnych neuvažujte! (19) Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru urobím cestu v púšti, rieky v pustatine”. Amen                      Bratia a sestry...

Čo bude spravodlivé, dám vám

                Čo bude spravodlivé, dám vám Modlitba: Svätý a nadovšetko vyvýšený Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že nás oslovuješ vždy znovu svojím slovom. Ďakujeme, že nám dávaš nahliadnúť do hlbín Tvojho otcovského srdca a tak môžme žasnúť nad veľkosťou Tvojej lásky a milosti. Zachovaj nás pred povrchným poznanm Tvojho slova a samospravodlivosťou. Daj nám radosť z poznania, že Ty neponecháš bez odmeny a požehnania ani najmenší prejav skutočnej lásky. Amen Mt 19, 30 – 20,1 – 16: “ A mnohí prví budú poslední a poslední prví. (20,1) Kráľovstvo nebeské je podobné človeku...

Treba len málo – vlastne jedno

Lk 10, 38 – 42: “Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. (Tam) Ho prijala do domu žena, menom Marta. (39) A tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho reč. (40) Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. (41) Odpovedajúc Pán, riekol jej: Marta, Marta, starosltlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci; (42) ale treba len málo, vlastne jedno!  Práve Mária si vyvolila dobrý podiel, a ten jej nebude odňatý”. Amen       Kresťanská cirkev pomenovala...