Čo bude spravodlivé, dám vám

                Čo bude spravodlivé, dám vám Modlitba: Svätý a nadovšetko vyvýšený Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že nás oslovuješ vždy znovu svojím slovom. Ďakujeme, že nám dávaš nahliadnúť do hlbín Tvojho otcovského srdca a tak môžme žasnúť nad veľkosťou Tvojej lásky a milosti. Zachovaj nás pred povrchným poznanm Tvojho slova a samospravodlivosťou. Daj nám radosť z poznania, že Ty neponecháš bez odmeny a požehnania ani najmenší prejav skutočnej lásky. Amen Mt 19, 30 – 20,1 – 16: “ A mnohí prví budú poslední a poslední prví. (20,1) Kráľovstvo nebeské je podobné človeku...

Treba len málo – vlastne jedno

Lk 10, 38 – 42: “Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. (Tam) Ho prijala do domu žena, menom Marta. (39) A tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho reč. (40) Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. (41) Odpovedajúc Pán, riekol jej: Marta, Marta, starosltlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci; (42) ale treba len málo, vlastne jedno!  Práve Mária si vyvolila dobrý podiel, a ten jej nebude odňatý”. Amen       Kresťanská cirkev pomenovala...