Reakcia na Stanovisko redakcie EPST k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV

  Ad: Našou úlohou je klásť dôraz na čistotu učenia stanovisko redakcie EPST k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV   Vážená redakcia,   prečítal som si vaše stanovisko k článkom predsedu Vieroučného výboru (VV) ECAV v 35. čísle Evanjelického posla spod Tatier (EPST). Nikde som sa nedočítal, prečo redakcia následne neuverejnila reakcie na články emeritného biskupa Jána Midriaka Skúmajme duchov… a predsedu VV Jána Meňkyho Systematický rozklad ECAV. Mám niekoľko otázok:   Z akého dôvodu redakcia čakala takmer až 2 mesiace s uverejnením stanovísk na spomínané články J. Midriaka a J. Meňkyho? Prečo sa dotknutí museli brániť až tak, že...