Nový generálny tajomník Spolku Martina Luthera

V meste Bad Essen sa v dňoch 13. a 14. novembra 2015  konalo celonemecké zhromaždenie Spolku Martina Luthera. Na programe bola voľba nového generálneho tajomníka Spolku. Veľkou väčšinou prítomní zvolili bývalého vrchného cirkevného radcu v úrade EKD farára Michaela Huebnera. Funkciu prevezme po odchode terajšieho gen. tajomníka R  . Stahla koncom marca 2016 do dôchodku. Druhým bodom bol podpis dohody medzi MLB a Spojenou luteránskou cirkvou Nemecka (VELKD) a Nemeckým národným výborom SLZ. Do tretice delegáti schválili jednomyseľne prípravu zmluvy medzi MLB a Evanjelicko-luteránskou krajinskou cirkvou v Bavorsku o vlastníctve domu na Fahrstrasse v Erlangene a pozemku pod ním. Cirkev...

Pomoc z Nemecka pre GBÚ ECAV v Bratislave

Generálny biskupský úrad ECAV v Bratislave dostal z Nemecka dve výkonné kopírky. Na základe listu generálneho biskupa ECAV M. Klátika ich zakúpila Spojená evanjelicko-luteránska cirkev Nemecka (VELKD) a Spolok Martina Luthera v Erlangene.  Obe multifunkčné kopírky nahradia staré z rokov 2005 a 2010 , ktoré sú už opotrebované a často potrebovali opravy, a tým aj finančné investície na ne. Nové zariadenia budú slúžiť nielen pre GBÚ, ale aj pre Evanjelickú diakoniu a celú cirkev. Za poskytnuté dary poďakoval listom darcom zahraničný referent  GBÚ Samuel Miško. (www.martin-luther-bund.de)

Mladí oslávia narodeniny evanjelickej cirkvi

Vyše 100 tisíc mladých evanjelikov vo Wuerttembersku a po celom Nemecku si na Pamiatku reformácie 31. októbra t.r. vo večerných hodinách pripomenú vznik svojej cirkvi akciou tzv. ChurchNight. Budú to koncerty, stredoveké trhy, akčné noci, zážitkové kostoly a mládežnícke bohoslužby. K nemeckým mládežníkom sa tohto roku pripájajú aj ich súverci zo Slovinska, Ruska, Namíbie a z Argentíny. Oficiálny projekt zbierky tohtoročnej akcie ChurchNight je určený pre mládežnícku prácu YMCA  na severe afrického štátu Nigéria. (www.elk-wue.de)

Konferencia Zväzu Kaiserwerthskej diakonie

Zväz Kaiserwerthskej diakonie tvorí v súčasnosti 70 nemeckých a 23 zahraničných evanjelických diakonických domovov a organizácií. Každý druhý rok sa koná veľká konferencia v inom štáte. Tohto roku v poradí 42. sa konala od 24. do 27. septembra 2015 v rakúskom diakonickom stredisku v meste Gallneukirchen. Témou konferencie bolo heslo: “ Diakonia – silná značka? ! Medzi hodnotovou orientáciou a ekonomikou.“ Na programe boli prednášky, diskusie v skupinách, bohoslužby, pobožnosti, návšteva rakúskych stredísk diakonie a voľné rozhovory na spoznávanie sa. Prítomných bolo 130 účastníkov z 12 krajín sveta. (www.evangelikus.hu, www.diakoniewerk.at)