Fedor Ruppeldt (1921-1952)

Pred 127 rokmi sa narodil biskup Západného dištriktu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi (1947 – 1952) F. F. Ruppeldt. Pôsobil ako kaplán vo Vrútkach a v Sučanoch, ako farár v Sučanoch a v rokoch 1921 – 1952 v Žiline. F. F. Ruppeldt sa narodil sa 1. júna 1886 v Liptovskom Sv. Mikuláši v rodine evanjelického učiteľa a nadšeného zberateľa slovenských ľudových piesní Karola Ruppeldta, a Klementíny, rod. Augustínyovej, národovkyne a publicistky. Bol obdarovaný množstvom talentov, mimoriadnou usilovnosťou, dôkladnosťou, múdrosťou a dobrou vôľou. Vplyv Setona-Watsona Od detstva vnímal kresťanstvo a slovenský svet vo vtedajšom Uhorsku – predovšetkým tvrdosť maďarizačnej politiky voči...