Ako študovať Písmo?

Mám niekoľko nekonvenčných metód, ktoré sám občas používam, a sú vhodné pre kresťanov, ktorí nemajú vzdelanie z gréčtiny a hebrejčiny, ale predsa chcú lepšie pochopiť Slovo Božie: Metóda odkazov – v našom ev. a.v. preklade oceňujem, že často sa na konci každej kapitoly dá nájsť aj odkaz na iné miesta v Písme ktoré sa niektorých veršov týkajú. Nie vždy je tam ten odkaz, napr. keď sa Ježiš odvoláva na písma Sz, ale často je to užitočné, pozrieť si napríklad rovnaký výrok v iných kontextoch a miestach. Metóda GOTČ – Gde otvorím, tam čítam. Je to spôsob, keď hľadám odpoveď na...