Sobotná príprava na deň “D”

                      Sobotná príprava na deň “D” Prosíme vrúcne, Kriste milý, daj by sme k Tvojej sláve žili! Veď draho kúpení sme, vieme – Za to Ti vrúcne ďakujeme! Za nás krv tiekla Tvoja čistá, Kríž Tvoj nám spásou dozaista! Sme tvoji, drahý Kriste Pane – V tebe nám kynie požehnanie! Amen (M.R.) L 23, 55 – 56: “Ženy, ktoré Ho nasledovali a prišli s Ním z Galiley, dívali sa na hrob a na to, ako bolo uloženéJ eho telo. (56) Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale...

Moslimovia v Nemecku sa stali evanjelickými kresťanmi

Na Bielu sobotu vo večerných hodinách počas veľkonočnej vigílie sa v kostole Sv. Trojice SELK v Berlíne konal krst 15 utečencov. Na krst ich pripravil v osobitných kurzoch domáci farár Gottfried Martens. Slávnosť trvala tri hodiny. Podobne sa konala slávnosť krstu a zrieknutia sa Mohameda a islamu  po dôkladnej príprave 8 utečencov v kostole sv. Michala  Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi (SELK) v Kasseli na Veľkonočný pondelok 28. marca t.r. Krst svätý prijalo 5 dospelých Peržanov, dve deti z Iránu a jeden dospelý Afganec. Po bohoslužbách sa konalo radostné veľkonočné – krstné posedenie starých členov cirkvi s novými. (www.selk.de)

Biela Sobota

M. Luther hovorí: „Pretože keby Kristus bol pre nás aj tisíckrát obetovaný a ukrižovaný, všetko by to bolo nanič, keby neprišlo slovo Božie, nezvestovalo by mi to a nedávalo by mi na tom podiel slovami: To je pre teba, vezmi a privlastni si to.“ WA 18, 202.36-203.2.

Aj tam si Ty

Aj tam si Ty 1 Pt 3, 18- 21: “…Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale obživený Duchom, (19) v ktorom aj zostúpil a kázal väzneným duchom, (20) neposlušným kedysi, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dňov Noacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem duší”. Amen Bratia a sestry v Pánu! “Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých”, to je posolstvo ktoré doznieva v cirkvi po Veľkom piatku aj v dnešný deň, ktorý nazývame Biela sobota. Biela sobota patrila a patrí ešte k...

Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych!

Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych! Efez 4, 14: “…všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a zaskvie sa Ti Kristus”. Amen Bratia a sestry v Pánovi ! Biela sobota v Jeruzaleme bola dňom pokoja. Pokoja, ako svet dáva. Nie pokoja, aký dáva Boh. Zmierenie, pokoj zbraní, ktorý nastal bol bol iba zdanlivý. Tí, ktorí Krista Pána zavrhli i tí, ktorí Ho milovali, sa po jeho skonaní rozišli. Nebolo na čo čakať. Zdalo sa, že Jeho telo skončí v hromadnom hrobe, bez akýchkoľvek pôct. Hŕstka žien a učeníci sa...