Duchovná rybačka

                            Duchovná rybačka Ďakujeme Ti, Pane náš, za milosť s ktorou vzhliadaš na nás, keď nás vyučuješ slovom pravdy a poveruješ spoluprácou  na Tvojom diele záchrany zatratených ľudí. Prosíme, popraj svojej cirkvi horlivých činiteľov tvojho slova, pripravených ísť na hlbinu bez strachu a bázne. Popraj aj našim cirkevným zborom služobníkov a  spolupracovníkov, ktorí sa spoliehajú predovšetkým na Tvoje slovo a zasľúbenia, ktorí nebudujú cirkev na sebe, na svojej múdrosti a svojej osobe, ale na Teba, Skale vekov. Pomáhaj všetkým pokrsteným v Tvoje meno verne  Ťa nasledovať a...

Viera je z počúvania

Viera je z počúvania R 10, 12 – 17:     “Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. (13) Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. (14) Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa ?(15) A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci! (16) Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu...