V BOŽOM MENE !

V BOŽOM MENE ! (Martin Braxatoris) V Tvojom mene, Pane náš a Bože! Predivný – to je Tvoje sväté meno. Čokoľvek priniesť budúcnosť nám môže: od Teba príde – Tebe poručeno! Predivne ruka Tvoja ľud svoj vodí nie kvietím len, no zavše tŕnim práve – Nuž veď nás, bárs aj cez oheň a vody, veď cesta kríža iste vedie k sláve. V Tvojom mene – Radca Tvoje meno. Kto poradí, kto ukáže nám cestu, po ktorej by sme isto, nemýleno šli k nebeskému spásy večnej mestu? Kto z rozpakov a z bludu vypomôže? Kto v tmách dá svetla, jehož cestou...

Rodinný výlet z cz Svätý Jur

Mladé rodiny s deťmi z cirkevného zboru ECAV Svätý Jur sa zúčastnili v dňoch 19. – 22. júla 2012 spoločného výletu na chate v Oščadnici – Kysuce. Prítomných bolo deväť dospelých a sedem detí. Napriek čiastočne uplakanému počasiu strávili rodiny požehnané chvíle v lone prírody , pri hrách a vzájomnom utužovaní spoločenstva. Z Božieho slova preberali postavu apoštola Petra, a to kreatívnou a interaktívnou formou, ktorá nadchla tak dospelých, ako aj detí. Správu pre portál evanjelik podala účastníčka Soňa Filová.

Zájazd do Izraela pre evanjelikov/čky

Brat farár -konsenior Ján Jančo z Kalnej nad Hronom organizuje i tento rok zájazd pre evanjelikov/čky do Izraela. Ide o letecký 10-dňový /9 nocí) zájazd ,s ubytovaním v hoteli v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením. Odlet je z Bratislavy 4. októbra, návrat späť do Budapešti na letisko a autobusom do Bratislavy 14. októbra. Po Izreali bude voziť klimatizovaný autobus so sprievodcom -kňazom. Cena je 690 EUR + 150 USD+ 30 EUR obslužné. Prihlásiť sa možno ,resp. ďalšie informácie získať na : jankojanco@gmail.com; tel. 036/6395181; mobil: 0918828143.