Voľby N.1

Voľby N. 1 „Vyvoľte si dnes…“ ( Kniha Józuova 24, 15 b) Nie všetci majú radi voľby. Dokonca ani voľby o sebe samom. Slobodne voliť znamená vziať zodpovednosť za seba do vlastných rúk a niesť aj všetky dôsledky svojho rozhodnutia. Známe je voľba z počiatku dejín, keď matka Eva uverila Hadovi v hadej koži vo všetkých bodoch: a/ Vôbec nezomriete (t.j. vyriešené zdravotníctvo) , b/otvoria sa vám oči ( vyriešené vzdelávanie a školstvo), 3/ budete ako Boh ( vyriešená obrana) , 4/ budete vedieť, čo je dobro a čo zlo ( vyriešené vnútro a SIS) , 5/ pre oči zvodný...

Voľby v ECAV sa budú opakovať!

                                               Voľby sa predsa len budú opakovať! Z dobre informovaných zdrojov naša agentúra dostala informáciu, že voľby gen.biskupa i gen.dozorcu sa budú opakovať. Zaujímavosťou pritom je, že doterajší gen.biskup M.Klátik v nich už kandidovať nebude! Je veľa dohadov, kto ho nahradí, ale toto zatiaľ nie je isté. Vylúčiť sa nedá kandidatúra a zvolenie B.Mišinu, pretože jeho preferencie rastú. Za predpokladu, že nepostúpi vyššie, nemožno to vylúčiť. Zatiaľ si však "sype popol na hlavu"…Kandidovať však môže každý dospelý evanjelik a.v., ktorý dovtedy, (o šesť rokov) nebude ešte spopolnený. (tbc)