Večera v kostole v Dánsku

Na Zelený štvrtok 21. apríla t.r. sa v kostole Hyltebjerg vo Vanloese  konala vo večerných hodinách netradičná bohoslužba z príležitosti pamiatky ustanovenia sviatosti Večere Pánovej. V kostole miesto stoličiek boli teraz pozdľžne usporiadané stoly, zakryté bielymi obrusmi. 120 navštevníkov prijalo Večeru Pánovu a potom pri speve duchovných piesni spoločne večerali jahňacinu a pili červené víno. Keďže o tento druh bohoslužby je veľký záujem, prvá smena jediacich sa musela poponáhľať, aby pomocníci mohli prestrieť a obslúžiť ďalších, ktorí ich vymenia. Návštevníci oceňujú na tejto bohoslužbe vytvorenie spoločenstva ľudí pri jedle,kedy sa môžu aj vzájomne dotknúť a  vzájomne zdieľať svoje starosti i...

Nehanbime sa za evanjelium

Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi". Amen                   Kajúci bratia a sestry v Pánovi !             V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa v cirkvi veľa krát pripomína Ježišovo poníženie, utrpenie a ukrižovanie. To samo o sebe môže navodiť dojem, že v tomto Božom konaní s Ježišom ide o históriu, ktorú si iba opakujeme. Lebo “opakovanie je matka múdrosti”. Je celkom...

Lutersko-evanjelické samospasiteľné náboženstvo

V dnešnej dobe plnej zľahčovania a relativizácie luteránskeho učenia je celkom povzbudzujúce a osviežujúce prečítať si nasledovný úryvok z diela Štefana Pilárika: Currus Jehovae mirabilis:  "V prvý Zelený štvrtok po kázni ma odviedol nabok dobrý a pobožný pán Michal Libercsay, slúžny a povedal mi: „Vaša Dvojctihodnosť, kázali ste na pravo, ale ja mám jednu dušu, ktorá stojí ešte na ľavo.“ Myslel tým svoju manželku, ktorá bola kalvínka. (Moja kázeň o Velebnej sviatosti Pánovej, o sviatostnej prítomnosti a ústnom požívaní tela a krvi Pánovej bola zameraná proti kalvínom).|10 On jej, pravda, pri sobáši sľúbil, že jej nebude robiť prekážky v jej náboženstve. Na to som...

Chlieb a víno podľa tradície

Generálna synoda Švédskej cirkvi  po dlhých a miestami aj emocionálnych debatách väčšinou hlasov zamietla návrh na podávanie bezalkoholického vína a bezlepkového chleba pri Večeri Pánovej. Problém alkoholikov a alergikov treba riešiť ako miestnu pastorálnu záležitosť. /www.kyrkanstidning.com)