Detský vianočný večierok v Sobotišti

Detský vianočný večierok 2013 Úvodné oslovenie: Príjemný a požehnaný večer všetkým: deťom, rodičom starým rodičom, bratom a sestrám vo viere. Dnes, v predvečer Štedrého dňa sme už všetci sviatočne naladení. Jednak adventým časom, potom samotnou prípravou, ktorú naše deti absolvovali spoločne, a verím že i v domácnostiach. Táto tradičná detská slávnosť nebude mať liturgický, bohoslužobný rámec, ale skôr charakter rodinného stretnutia. Stretnutia blízkych ľudí nielen pokrvne, ale najmä duchovne. Lebo sme tu, v našom kostole ako evanjelicko – kresťanské rodiny. To jedinečné a základné, čo nás čaká, je oslovenie Božím slovom. Nebude však znieť iba úst mojich, riadne povolaného zborového...