Najdôležitejšia tradícia Cirkvi: Láska

 Čo má byť v Cirkvi nemenné? Čo sa musí rozvíjať a udžiavať? V prvom rade láska! Pán Ježiš povedal, že podľa nej spoznajú, že sme Jeho učeníci. Je to proste základný znak Cirkvi. Navyše Boh je láska, teda náboženstvo bez lásky vlastne nie je skutočným náboženstvom. Ale ako sa táto nemenná láska prejavuje? Veľmi premenlivo.  Smädného privedie ku vode, ale topiaceho sa z nej vytiahne. V čase hladomoru dáva jesť. Dnes, v čase blahobytu a zničených vzťahov vzťahy ponúka a buduje. Kto zatuhne, lebo chce za každú cenu udržať vonkajší prejav, stráca srdce skutočnej teradície. Ak zisťujeme, či ju cirkev...

O tradícii (hudba)

 Naši predkovia písali piesne, v ktorých vyjadrili svoj vzťak k Bohu, napríklad: "na kolená klakám, na Tvoj povel čakám", svedectvá o Jeho práci a o tom, ako svoju vieru prežívali vo svojej dobe. Keby sme na ne zabudli, chýbal by nám kus tváre a lásky k rodičom. Keby sme takéto piesne nepísali o našom vzťahu s Bohom, o našom prežívaní viery dnes, chýbalo by nám kus srdca a charakteru. Keby sme ich iba spievali len so strachu pred vrchnosťou, či zo zákonníctva a nežili by sme vzťah s Bohom, ako ich autori, chýbalo by nám všetko.