Stvorenstvo a vykúpenie

                                                                            Stvorenstvo a vykúpenie _______________________________________________________________________________________ R 8, 18 – 25:“Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. (19) Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.(20) Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, (21) že aj samo stvorenstvo  oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dietok Božích.(22)...