Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok

 Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok   Jar odkvitla a leto dalo dary… dnes odchodí i Rok, ten mdlý a starý, s ním bôle naše, žiale, smútky mnohé, radosti skvelé, jak i preúbohé. My cítime- zvlášť v túto svätú dobu – že všetci zas sme o krok bližšie k hrobu. Preto tu, v chráme, Bože dobrý, svätý, za večera dnes duch náš korí sa Ti, a čo sme vzali z darov rodnej zeme – ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme: Za všetko, čo je drahé duši- telu, príjm vďaku vrelú, príjmi vďaku vrelú… Poteš zvlášť tých, im treba potešenia, náreky chorých nech...