Zomrel brat farár Mgr. Daniel Baláž

GBÚ ECAV zverejnil veľmi smutný oznam: Brat farár Daniel Baláž náhle zomrel. Jeho pohreb bude v utorok 18.2.2015 o 13.00 hod. v artikulárnboim chráme vo Svätom Kríži-Lazisku. Pre všetkých, ktorí poznali tohoto mladého, horlivého kňaza a farára v CZ Svätý Kríž- Lazisko, je to prekvapujúca zvesť. Odišiel na Pánovo zavolanie vo veku 30 rokov. Narodil sa 13. januára 1984 v Žiline. Po maturite na Gymnáziu v Rajci študoval na EBF UK v Bratislave. Ordinovaný bol 2.8.2008 v Spišskej Novej Vsi. Ako kaplán pôsobil v Novom Meste n.V., v Starej Turej, Trenčíne, Žiline a v Považskom senioráte. Pred tromi rokmi bol...