VEĽKÁ NOC

VEĽKÁ NOC Ja žijem, aj vy budte žiť. Ján 14, 19 b Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, k tomu náleží pevná a istá viera, v ktorej nás posilňuje a utvrdzuje tento článok: “Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych”. Preto slová: “ KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH”- majú byť dobre viditeľné a napísané veľkými písmenami, aby každé písmeno bolo také veľké ako veža, áno, ako nebesá a zem, aby sme nevideli nič iné, ani nič iné nepočuli, na nič iné nemysleli, ani nič iné...