Návšteva gen.biskupa v CZ Sobotište

      Na Smrtnú nedeľu zažil CZ Sobotište milé a nečakané prekvapenie. Na SLB zavítal dôst.brat gen.biskup Miloš Klátik s ct. pani manželkou. Po pašiach a kázni sa prihovoril  prítomným, pozdravil ich aj v mene dôst.br. biskupa ZD M.Krivdu. Pripomenul význam pôstneho obdobia pre duchovný život. Poďakoval CZ za prípravu  misijných SLB na Branči, ktoré CZ už 20 orkov organizačne zabezpečuje. Povzbudil prítomných k živej evanj.kresťanskej viere a po SLB sa porozprával a pozdravil s mnohými cirkevníkmi, čo umocnilo bezprostrednú a srdečnú atmosféru.      Ľ.Batka st. 

Novoročná bohoslužba v ZDF

Na Nový rok 1. januára 2011  bude druhý nemecký tv program ZDF o 10.15 hodine v priamom prenose vysielať evanjelické služby Božie z chrámu Panny Márie v Drážďanoch (Frauenkirche). Na slová hesiel pre rok 2011 :" Nedaj sa premôcť zlému,ale dobrým premáhaj zlé." Rím 12,21 bude kázať biskup Saskej krajinskej evanjelickej cirkvi Jochen Bohl. Budú to súčasne prvé bohoslužby v novom roku 2011 celej série bohoslužieb,ktoré bude ZDF po celý rok vysielať. Bohoslužby sú súčasťou Lutherovej dekády na prípravu veľkého jubilea  Reformácie v r. 2017,ktorá dekáda sa začala roku 2008. EKD určilo tému pre rok 2011 "Krst a sloboda".  (www.ekd.de)

Inštalácia nového gen. tajomníka SLZ v Ženeve

25. novembra t.r. v súvislosti so zasadnutím výkonného výboru Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve (24.-26.11.2010) konala sa v kaplnke SRC v Ženeve v rámci služieb Božích s Večerou Pánovou inštalácia nového generálneho tajomníka SLZ , číľskeho luteránskeho farára Martina Junga. Služby Božie viedol prezident SLZ biskup Munib A.Younan. Na slávnosti boli prítomní pracovníci SLZ, ekumenickí hostia a diplomatickí zástupcovia. Nový gen. tajomník vyzval členské cirkvi SLZ, aby ďalej pracovali pre blaho ľudí, sýtili hladných, liečili chorých , stavali mosty medzi národmi a prinášali pokoj do oblasti konfliktov. Jeho kázeň bola založená na Ev.Lk 24 o ceste učeníkov do Emauz a rozhovor...

Tri krátke správy z Maďarska

*27. septembra t.r. v Budapešti úradne prijal ev.biskup Fabiny Tamás ,zodpovedný za médiá a zahraničné vzťahy, mediálneho radcu zo SLZ – fínskeho pôvodu – Jukka Latva- Hakuni-ho. Na prijatí boli prítomní aj ďalší pracovníci cirkvi z oblasti médií. Biskup hosťa informoval o mediálnych výstupoch ev. cirkvi. Hosť naopak informoval o kominikačných sieťach SLZ a o svojich vlastných skúsenostiach v tejto práci. Poobede odišiel do Evanjelického misijného strediska , kde sa podrobne zaujímal o prácu rozhlasovej misie. * 24. -27. septembra t.r. sa v Konferenčnom stredisku ev. cirkvi v Balatonszárszó zišli manželky ev. duchovných, ktoré aktívne pracujú v cirkvi, aby tu upevnili vzájomné spoločenstvo ,...

Spomienkové služby Božie 10. mája 2010 v Malom kostole v Bratislave

  ·        V pondelok 10. mája o 13.00 hod. sa budú v evanjelickom Malom kostole na Panenskej ulici v Bratislave konať spomienkové služby Božie, na ktorých si pripomenieme 65. výročie ukončenia II. svetovej vojny a 130. výročie narodenia generála M. R. Štefánika. · Pobožnosť za prítomnosti štátnych a cirkevných predstaviteľov pripravuje Ústredie EPS v OS a OZ SR.

Služby Božie inak

SVT – švédska televízia pravidelne každú nedeľu a sviatok o 10. 00 hodine vysiela služby Božie. Online sa nedajú sledovať ,iba zo záznamu. Je to aj výhoda, že si dátum a hodinu môžeme zvoliť kedy my chceme. Túto nedeľu vysielali SAVING GRACE – en mässa i Annedalskyrkans Gudstjänstfestival 2010 z kostola Haga v Goteborgu. Služby Božie netradičné, iné. Založené na piesňach a hudbe Boba Dylana v prevedení Valle Ehrlinga a Mathiassa Hellberga, účinkovala skupina Valdemar a zbor z Londýnského Community Gospel Choir. Kázal Ludwig Lindeloef, liturgovala Cissi Glittvik. Piesne spievali v angličtine, texty boli na obrazovku preložené do švédčiny. Sledovať...

Hymna lásky

1 K 13,1-13:        Keďže sa začali  zimné olympijské hry vo Vancouveri, mnoho ľudí bude s napätím očakávať na rôzne zápolenia a ich výsledky. Víťazov budú  dekorovať medailami a na ich počesť, i na počesť ich krajiny zazneje aj národná hymna. Hymna je prvá pieseň každej krajiny, je jej symbolom a znakom.      O  prvých generáciach kresťanov sa pohania vyjadrovali bez rešpektu a akejkoľvek úcty. Okrem iných výhrad a rôznych ohováraní hovorili, že „spievajú hymny na počesť skéhosi mŕtveho Chresta“ . V tomto bode sme sa  dodnes nezmenili. Každé naše SLB sú znova a znova oslavou „Víťaza“ nad...