Program vybraných elektronických médií k Veľkému týždňu 2012

Tradične som pripravil výber niektorých programov rozhlasov a televízií k Veľkému týždňu 2012: Kvetná nedeľa 1. apríla : Dvojka: o 13.15 hod. :Slovo ev. farára J.Lichanca  M1 o 11.00 hod.: prenos ev. SB z Maglódu.Káže biskup Fabíny Tamás. Zelený štvrtok 5.apr.: 18.00 hod.: Viditeľné slovo-Večera Pánova. Veľký piatok 6.apríla: Jednotka: o 10.30 hod. Veľkopiatkové SB z ev. kostola v Hanušovciach n/T.Káže biskup VD ECAV S.Sabol. 12.00 hod. Sola fide od Žilinskej synody po Toleračný patent,dok. film o dejinách ECAV. Dvojka: 19.55 hod. Sviatočné slovo gen. biskupa M.Klátika.              20.05 : Ján Kalvín, dok. nem. film. ČT 2: o 17.00 hod. SB...

O službách Božích v Nemecku cez sviatky kliknutím na webe

Evanjelická a katolícka cirkev v Nemecku ponúkajú pre tých,ktorí sa zaujímajú o bohoslužby od Štedrého večera až po sviatok Zjavenia Krista Pána, databázu lokalít z celého Nemecka,kde je uvedená adresa miesta a čas bohoslužby. Vlani bolo v databáze 40 tisíc bohoslužieb, tohto roku sa očakáva ďaleko viacej. Stránka má adresu www.weihnachtsgottesdienste.de . (www.ekd.de)

Služby Božie počas sviatkov v cz Svätý Jur

Pozývame Vás na služby Božie do ev. kostola vo Svätom Jure : 24.12. 2011- Štedrý večer o 16.00 hodine 25. 12. 2011- Slávnosť narodenia Pána o 9.30 hod. 26.12.2011 – Sviatok mučeníka Štefana o 9,30 hod. s VP 31.12.2011 – Silvester – závierka obč.roka o 17.00 hod. 1.01.2012 – Nový rok o 10.30 hod. 6.1.2012 -Zjavenie Pána o 9.30 hod. "Zjavila sa spasiteľná milosť Božia všetkým ľuďom." Tit 2, 11

Služby Božie v TV na prelome rokov

Pre záujemcov o televízne služby Božie na prelomew rokov 2011/12 uvádzame: Starý rok: Das Erste -ARD – o 16.00 hod. ekumenická pobožnosť na záver roka Nový rok : ZDF – o 10.15 hod. prenos ev. SB  z chrámu Panny Márie v Drážďanoch. Káže predseda Rady EKD N. Schneider. Služby Božie sú obohatené početnými výstupeniami zborov a hud. súborov. ČT 2: o 18.00 hod.: Ekumenická duchovná novoročná slávnosť

Služby Božie na Vianoce 2011 v Slov.rozhlase a niektorých televíziách Strednej Európy

Pre tých, čo pre akékoľvek prekážky nemôžu prísť do spoločenstva veriacich na služby Božie, prinášame prehľad evanjelických služieb Božích v Slovenskom rozhlase a niektorých televíziách Strednej Európy počas Vianoc 2011: Štedrý večer 24.12.: Rádio Regina -SB z Rankoviec o 17.00 hodine;  Televízie:                Das Erste -ARD o 16.00 hod.                                ORF 2 o 19.00 hod.                                 ZDF o 22.15 hod. ————————————————————————————– Slávnosť narodenia Pána – 25.12. Dvojka o 10.30 zo Sásy.Káže biskup ZD ECAV M.Krivda.                                                   ČT 2 o 9.30 hod. z Orlovej                                                   Bavorská tv -BR o 10.00 hod.                                                    Tv Slovenija 1 o 10.00 hod.z Ľubľany. Prajeme Vám radosť z...

Služby Božie v CZ Sobotište

                            SLUŽBY  BOŽIE  V  CZ  SOBOTIŠTE     Adventná večiereň- v utorok 20.12. –  o 18. 00 hod                                             Podbranč o 17.00  h     Detský vianočný večierok – v piatok 23.12.  o 17.00 h     Štedrý večer –    24. 12. –  o 17.00 h-  v Sobotišti                                    ...

Ako vylepšiť služby Božie?

Návšteva služieb Božích (SB) v nemeckých ev. krajinských cirkvách nie je dobrá. Z 23,9 milióna členov prichádza v priemere v nedeľu na SB iba 3,8% . Prečo tak málo? Sú SB nudné? Kážu pastori ponad hlavy?Alebo sú evanjelici zhýčkaní rozhlasom či televíziou? Pre zlepšenie SB zriadila EKD v Hildesheime centrumpre rozvoj kvality SB. Pre jeho vedúceho, farára Folkerta Fendlera , netreba zriaďovať zábavnú show alebo ísť do súťaže so svetskými ponukami.  Cirkev má ponúkať podujatie celkom svojského rázu. :Keď k nám prídu ľudia, mali by cítiť :To je teraz bohoslužba!" Boh musí byť v centre. Preto neplatí mottzo:"Záklazník je kráľom!" ale...

Adventnú pieseň Hosianna vo Fínsku spievalo vyše 100 tisíc osôb

Na 1. adventnú nedeľu sa v ev. kostoloch Severu spieva veľmi obľúbená duchovná pieseň Hosianna. Podľa ostaných štatistických údajov za rok 2007 Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska ju vtedy spievalo asi 137 tisíc návštevníkov Služieb Božích. 1. adventná nedeľa patrí v cirkevnom roku k tým, ktoré členovia cirkvi viacej navštívia ako v ostatné nedele. Aj v katedrále v Helsinkách bolo v tú nedeľu od 500 do 700 osôb, kým priemer v iných nedeliach je 230 ľudí. Najviac návštevníkov prichádza do katedrály na Štedrý večer do 1 500. V celej krajine v tom roku bolo spolu na týchto bohoslužbách 411 tisíc osôb. Aj v iných...

1. adventná nedeľa v televíziách a SRo

27. novembra 2011 je 1. adventná nedeľa. Začína sa nový cirkevný rok. Vyberám niekoľko programov televízie a rozhlasu  pre tento deň: Dvojka: 10.00 hodín -priamy prenos Služieb Božích z ev. chrámu v Blatnici. Káže senior Turčiaskeho seniorátu Jozef Havrila.              12.05 Hodín: Adventný koncert z dreveného ev. chrámu v Hronseku. Komorný súbor Solamente naturali.               13.45 hodín: Slovo -príhovor zástupcu ECAV SRO 1 a 2: 9.30 hod. Služby Božie z ev. chrámu v Topoľčanoch. ČT 2 : 18.30 hod. biblický film o kráľovi Šalamúnovi, druhý diel. ARD o 10.00 hodine: Evanjelické SB z Dortmundu pri príležitosti otvorenia 53. zbierkovej akcie Brot fuer...

Nedeľa 30. okt. a pondelok 31. okt. 2011 v niektorých tv staniciach Strednej Európy

Nedeľa 30. okjóbra a pondelok 31.- okt. 2011 sú v znamení osláv Pamiatky reformácie. Prinášam prehľad niektorých tv staníc nielen k tejto téme: Nedeľa 30. okt.2011: ORF a ZDF . 9,30 hod.- evanjelické SB z Viedne z Mestského chrámu; Bavorská televízia -BR o 10.00 hodine prenos inštalácie nového biskupa Lut. krajinskej cirkvi v Bavorsku z kostola sv.Lorenza v Norimbergu; Maďarská televízia 1 -M1: o 11.00 hodine prenos ev. SB z Níreďházy; Pondelok 31. okt. 2011: Pamiatka reformácie STV 2 -Dvojka: o 17.00 hodine prenos ev. SB z Istebného.Káže br. biskup VD Slavomír Sabol. O 19.55 hod. Sviatočné slovo -gen. biskup...