Bohoslužby v STV so škrabancami

V nedeľu 19. septembra t.r. sme na Dvojke mohli sledovať priamy prenos služieb Božích z cz Liptovský Mikuláš, kde sa cez víkend konali celocirkevné spomienkové oslavy troch významných mužov minulého storočia: Setona Watsona,B. Bjoernsona a Jura Janošku. Títo sa zaslúžili významnou mierou o spravodlivosť v postavení nášho slovenského národa. Biskup Janoška okrem toho bol význačným duchovným vodcom, spisovateľom a redaktorom. R. 1910 začal vydávať Evanjelický posol spod Tatier. Jeho storočnica bola tiež súčasťou obsahu bohoslužieb. Texty, modlitby, básne , kázeň a príhovory mali dôstojnú úroveň v obsahu i podaní. Rušivými prvkami však boli mikrofóny, ktoré na začiatku prenosu pískali, praskali a...