Oslovenie detí a otcov

Oslovenie detí a otcov Mt 1, 18-24: “Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jzefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. (19) Jej muž, Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa z nej počalo je z Ducha Svätého. (21) Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z hriechov. Toto všetko sa...