Bórik, Daniel Jaroslav

Daniel Jaroslav Bórik – (ne)zabudnutý hrdina (Spomienka pri 200.výročí narodenia) Dňa 22.septembra 1814 sa na evanjelickej fare v Sobotišti narodil v rodine kňaza Pavla Bórika syn Daniel. Pavel Bórik sa narodil na Myjave a bol najskôr 10 rokov farárom v Humpolci. Odtiaľ prešiel 30. novembra 1813 do Sobotišťa a pôsobil tu popri farárovi Bohuslavovi Mudroňovi do 14. októbra 1814. Okrem syna Daniela mali Pavel Bórik s manželkou Barborou rod. Lešovskou viacero detí, ktoré boli veľkým darom a požehnaním pre národ i cirkev. Dcéru Janku, ktorá sa vydala za Dr.Hrebendu, Ľudovika, notára vo Varíne, Karola, notára v Beckove, Pavla, notára v...

Semian, Ľudovít Karol

Ľudovít Karol SEMIAN sa narodil v HLBOKOM dňa 22.marca 1817. Jeho otec Matej Tomáš Semian bol tamojším evanjelickým farárom. Starý otec Michal Semjan sa nar. v r.1741 vo Vrádišti a bol farárom v Pezinku, kde sa zaslúžil o nový tolerančný kostol.Bol osvietenský vedec. Ľudovít K.Semian získal základné vzdelanie doma. Potom s cieľom naučiť sa po maďarsky dali ho do školy v Horných Salibách. Gymnázium absolvoval v Modre. Počas prázdnin, 25.8.1831 mu zomrel otec na choleru. Ovdovelej matke v ťažkostiach pomáhal strýko Pavol Semian, učiteľ na Békešskej Čabe. S jeho podporou skončil syntax v Poľnom Byrinčoku pri Čabe. Ďalšie štúdia i...