Povzbudenie k dobrému boju viery

Povzbudenie k dobrému boju viery 2 Tim 3, 14-17, 4, 7- 8: “Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil, – (15) a že od detstva znáš sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. (16) Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, trestať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré. – (4,7) Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. (8) Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá...