“Spoľahlivá príručka právd našej viery-

– alebo ako sa zrodil katechizmus”. Takto znie nadpis obsažného článku v Katolíckych novinách (R 128, 9, str.10) Zaujímavý je aj pre evanjelikov, keďže hneď v úvode autor M.Bublinec uvádza nasledovný odsek takto: (citujem) NAJVÝZNAMNEJŠIE KATECHIZMY V DEJINÁCH CIRKVI “Možno to bude znieť paradoxne, no prvé katolícke katechizmy – Veľký a malý katechizmus – zostavil Martin Luther v roku 1529. Keďže neskôr odpadol od katolíckej cirkvi, jeho katechzmy zapadli prachom. V každom prípade to bol prvý pokus odovzdávať ľuďom pravdy viery jednoducho a zrozumiteľne”. Je pozoruhodné, predstavenie Lutherových katechizmov ako prvých katolíckych katechizmov vôbec, s čím je možné sa úplne...