Návrat, ale kam?

Návrat, ale kam? Homília, predposledná nedeľa cirkevného roku, Ámos 4, 6- 13 “Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby po všetkých vašich mestách… no, ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov.(v.6) … A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. (v.12 ) Predposledná nedeľa cirkevného roku nám pripomína posolstvo o poslednom Božom súde. Mnohí o tomto súde neradi počujú. Najmä tí, ktorí sa radi spoliehajú na súdy svetské a ľudské. Lebo ľudské súdy možno ľahko oklamať a sudcami manipulovať. Svetské súdy podliehajú subjektívnemu vedomiu a svedomiu, ale i korupcii. K posledným...