Ku storočnici Evanjelického Posla spod Tatier

  V tomto roku si v ECAV pripomíname 100 rokov od pravidelného vychádzania nášho periodika – Evanjelického posla spod Tatier. Ďakujeme Pánu , že nám ho dal a za požehnané dielo, ktoré pri nás za tých sto rokov vykonal.     K Poslu mám osobný vzťah. V našej rodine trvale od nepamäti Posol odoberáme a čítame. V rodine som získal záujem o obsah Posla. Hlbšie a pravidelne som ho začal čítať v pokonfirmačnom veku. Podobne neskôr som prešiel aj na mesačník Cirkevné listy. Tie sme však neodoberali pravidelne. Ak píšem o našej tlači, musím spomenúť aj ďalšie. Záujem o život cirkvi počas tvrdej totality ma priviedol k odoberaniu zahraničnej tlače. Z bývalej NDR som si...