Nová encyklika O viere nevyjde

Nová encyklika už nebude Od 11.2.2013, keď Benedikt XVI. oznámil svoj odchod z pápežského stolca médiá ponúkajú rozmanité interpretácie tohoto kroku . Od bulvárnych názorov a lacných vysvetleniach svetského typu, až po informáciu, že ide o výsledok boja: konzervatívci kontra liberáli. Všeobecný súhlas nastal v tom, že Benedikt XVI je , vraj, typický konzervatívec. Škandály v RKC, ktoré sa dnes najčastejšie spomínajú ako nezvládnuté a oslabujúce cirkev, sú však dobre známe od čias ranného stredoveku a ukazujú na potrebu reformácie v cirkvi v zmysle zásady: ecclesia semper reformanda. Napríklad na jeden z mnohých chronických problémov, celibát kňazov, reagovala už Lutherova...