Podivuhodný voz Boží v Senici

Jedno z mnohých literárnych diel Štefana Pilárika / Currus Jehovae mirabilis/ obsahujúce vlastný životopis tohoto významného evan.a.v.farára v 17.st. / + 8.2.1693 vo vyhnanstve v Nemecku/, včera, v 11.nedeľu po Sv.Tr. 1.septembra , prednieslo v hodobno-dramatickom spracovaní Záhorácke divadlo zo Senice v evanjelickom kostole. Spoznať samotné dielo , jeho autora i dobu je nepochybne veľmi dôležité. Osobnosť a dielo Štefana Pilárika je zapísané zlatými písmenami v živote ev.cirkvi i v slovenskej literatúre. Pre CZ Senicu, Myjavský seniorát, ako zostávajúcu časť niekedy veľkého a slávneho brančsko-plaveckého seniorátu, ktorého bol Š.Pilárok aj seniorom je to vec zásadná a významná. Bolo by veľkou...

Muzikál “Mních Martin” mal premiéru v Erfurte, Nemecko

V sobotu 18. augusta t.r. bola v Erfurte durínska premiéra muzikálu "Mních Martin". Ide o príbeh mnícha a neskoršieho reformátora Martina Luthera, jeho diskusia s vtedajšou cirkvou, uverejnenie 95 výpovedí a preklad Biblike do nemčiny. Na predstavení bolo asi 60 detí od 6 do 14 rokov. Tým sa napĺňa výročné heslo "Reformácia a hudba" v prirodzenom prostredí augustiniánskeho kláštora v Erfurte so zameraním na deti a mládež. Muzikál mal premiéru vlani na Kirchentagu v Drážďanoch. (www.ekmd.de)