Vianočné oslovenie detí

Text: Vianočné evanjelium:- Lk 2, 12- 13: “A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anjelom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Amen. Vianoce začali – predpokladám, že pre niektorých to bude prekvapujúce zistenie – v galilejskom Nazarete! Vy, žiaci 1. a 3. ročníka ste už mohli počuť z Biblie, z evanjelia tú správu a zvesť ako anjel navštívil Máriu. Propomína nám to aj pieseň, ktorú sme sa naučili. Ako jej anjel Gabriel oznámil, že si ju Pán...

Vianoce – sviatky rodiny

                                        Vianoce- sviatky rodiny Lk 1, 26 – 35: “ Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho – panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav.(30) Ale anjel jej povedal: Neboj sa , Mária lebo si našla milosť u Boha....