Miloš Beblavý

Farár Miloš Beblavý, v národnom duchu vychovaný syn sobotišského farára, prišiel na faru do Kráľovej Lehoty 3. 2. 1907. Propagoval myšlienku slobodnej cirkvi v štáte a považoval za neúnosné Apponyiho nariadenie z roku 1908 o zákaze vyučovania náboženstva v slovenčine. Do Cirkevných listov v roku 1909 napísal: „Akejže to mravno – náboženskej budúcnosti v ústrety kráčame, keď v štátnych školách dorastajúcemu pokoleniu náuky viery našej v slovenskej materinskej reči vysvetľovať nesmieme? Veď kam môže doviesť také nariadenie, ktoré štátnym učiteľom nakladá dozerať na to, aby kňazi a katecheti v štátnych školách slovenským dietkam maďarsky vysvetľovali hlavné náuky vierovyznania? Najprv žobrákmi...

Pavel Beblavý

Pavel Beblavý sa narodil 16. mája 1847 vo Vrbovciach. Študoval na gymnáziách v Banskej Štiavnici, Bratislave, Banskej Bystrici a v Revúcej, do roku 1871 študoval evanjelickú teológiu vo Viedni. Pôsobil ako kaplán vo Vrbovciach a od roku 1876 ako farár v Sobotišti. Na revúckom gymnáziu redigoval časopis Svit, do ktorého aj prispieval. Tiež v Sokole uverejňoval svoje verše, prozaické práce i preklady zo srbčiny. Je autorom historickej povesti Dedič Muráňa, ktorá vychádza z Tomášikovej práce Bašovci na Muránskom zámku. Jeho najrozsiahlejšou prácou je historicko-dobrodružný román Jánošík. V Národných novinách roku 1899 uverejnil sériu čŕt Obrazy zo života, kde dokumentuje svoju...