Reakcia na Stanovisko redakcie EPST k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV

  Ad: Našou úlohou je klásť dôraz na čistotu učenia stanovisko redakcie EPST k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV   Vážená redakcia,   prečítal som si vaše stanovisko k článkom predsedu Vieroučného výboru (VV) ECAV v 35. čísle Evanjelického posla spod Tatier (EPST). Nikde som sa nedočítal, prečo redakcia následne neuverejnila reakcie na články emeritného biskupa Jána Midriaka Skúmajme duchov… a predsedu VV Jána Meňkyho Systematický rozklad ECAV. Mám niekoľko otázok:   Z akého dôvodu redakcia čakala takmer až 2 mesiace s uverejnením stanovísk na spomínané články J. Midriaka a J. Meňkyho? Prečo sa dotknutí museli brániť až tak, že...

Ku storočnici Evanjelického Posla spod Tatier

  V tomto roku si v ECAV pripomíname 100 rokov od pravidelného vychádzania nášho periodika – Evanjelického posla spod Tatier. Ďakujeme Pánu , že nám ho dal a za požehnané dielo, ktoré pri nás za tých sto rokov vykonal.     K Poslu mám osobný vzťah. V našej rodine trvale od nepamäti Posol odoberáme a čítame. V rodine som získal záujem o obsah Posla. Hlbšie a pravidelne som ho začal čítať v pokonfirmačnom veku. Podobne neskôr som prešiel aj na mesačník Cirkevné listy. Tie sme však neodoberali pravidelne. Ak píšem o našej tlači, musím spomenúť aj ďalšie. Záujem o život cirkvi počas tvrdej totality ma priviedol k odoberaniu zahraničnej tlače. Z bývalej NDR som si...