Zrušenie CZ ECAV Bratislava?

Bratislavský cirkevný zbor sa rozpadol. Z veľkého ihriska sme sa rozhodli urobiť ihriská tri, menšie, lebo sme ten 5.tisícový kolos nedokázali riadiť. Tak sme to doriadili až sem. Predsedníctvo zboru: farár M.Šefranko a pán dozorca zvolali na nedeľu 16. septembra 2012 konvent do zborového domu v Dúbravke a do jeho programu vsnuli ako bod 6. – Zriadenie troch samostatných ECAV na Slovensku: 1.Bratislava Dúbravka – predsedajúci farár Ján Hroboň,  2. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Nové mesto- predsedajúci farár M.Šefranko 3. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto– predsedajpca farárka A.Polcková. Následne boli vytvorené aj sídla farských úradov a od polovide...

Evanjelici a exorcizmus v praxi

                                                      Evanjelici a exorcizmus v praxi   Kto chce vyháňať zlých duchov, musí to robiť na biblickom základe. My luteráni to robíme oddávna a sme v tom tak úspešní, že exorcizmy v našej cirkvi zovšedneli. Netreba o tom veľa písať. Túto výnimku robíme preto, aby sme pomohli čitateľke zn.Vinona v  jednom konkrétnom prípade. Jedná sa o jej priateľa, ktorého chce s bratsko – sesterskej lásky vyliečiť. Keďže opis zlého ducha a stav jeho obete je...