Chlieb života

                                                                 Chlieb života J 6, 48-51 a 54: “Ja som chlieb života. Vaši otcovia  jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Kto je moje...