Prečo som charizmatik

Na úvod vyznám, že som ním nebol vždy. Spočiatku som bol iba hriešnik ako poleno. Bol som zatratený a stratený pre nebo. Trvalo to “celú večnosť”- ak zvážim, že “u Boha je jeden deň ako tisíc rokov”… Všetko sa zmenilo v mojom živote dňa 6. 6.1949. Dostal som od Pána Boha dar milosti. /gr. charis= milosť, charizma=dar milosti/ Z Jeho milosti som bol prijatý za Božie dieťa. Po týždni časného života som bol charizmatickým farárom Pavlom Proksom pokrstený. Dodnes žije v požehnanom veku /vyše 9O ročný/ v Holíči. Z môjho narodenia i duchovného znovuzrodenia “z vody a Ducha” (J 4)...