Šťastlivé nanebovstúpenie!

                               "Čo stojíte a hľadíte do neba?" ( Skutky ap. 1,11) K dnešnému významnému sviatku čitateľom srdečne blahoželám a prajem: Šťastlivé a požehnané na nebo vstúpenie! Váš drahý tabak.                

Vyšlo slnko spásy

          Ahojte decká!           Všetkým vám, ktorým "vyšlo slnko spásy"  (Malachiáš 3,20) v Ježiškovi ,želám radosť a pokoj Vianoc už počas prípravy a zdobení vianočného stromčeka, sviatkov ,  i  počas celých vianočných prázdnin! (My až do 10.I-!)