Svenska teologiska institutet v Jeruzaleme má 60 rokov

Pred 60 rokmi diakonisa Greta Andren žila vo Viedni a videla nacistickú dobu a zažila antisemitizmus.Rozhodla sa založiť také vzdelávacie teologické zariadenie, ktoré by malo korene v krajine judaizmu. Tak vznikol Švédsky teologický inštitút (STI) v Jeruzaleme. Dnešný jeho riaditeľ Hakan Bengtsson vraví, že je to dobré dielo. Pracuje na pozadí multikultúry a troch náboženstiev: kresťanstva, judaizmu a islamu. Inštitút pravidelne organizuje kurzy, na ktoré prichádzajú záujemcovia z celého sveta. Vlani zorganizovali 17 kurzov, na ktorých sa zúčastnilo do 250 účastníkov. STI spolupracuje s Lundskou univerzitou. Jej profesor Jasper Svartvik pracuje na oboch miestach. (www.svenskakyrkan.se)

Hlas evanjelikov vo Svätej zemi

Po reformácii upadol záujem veriacich evanjelikov o púte do Sv. zeme. Obrat nastal až s prebudeneckým hnutím v prvej polovici 19.storočia. Prvým viditeľným krokom prítomnosti evanjelikov v Jeruzaleme bola posviacka ev. kostola Vykupiteľa v r. 1898,ktorý sa nachádza pár metrov od centra všetkých púti kresťanov v Jeruzaleme – chrámu Božieho hrobu, kde podľa podania spúčinulo Ježišovo mŕtve telo a kde vstal z mŕtvych. Na posviacke chrámu sa osobne zúčastnil nemecký cisár Viliam II., ktorý vlastne financoval túto stavbu. Pri tej príležitosti tamojší evanjelici ho požiadali o stavbu zotavovne a nocľahárne pre kresťanských pútnikov. Cisár si osvojil túto myšlienku a dal...